Gilla oss och få snabbt information!


Dataskydd
Glaxes

Dataskydd

Dataskyddsbestämmelser Gäller från 2018-06-24United Research GmbH (UR), ett företag som omfattas av tysk lagstiftning, är innehavare av, och driver, denna webbplats (webbsida) www.glaxes.com.Konsumentpanelen testraum.de från United Research erbjuder privatpersoner möjligheten att frivilligt registrera sig på webbplatsen (panelmedlemmar, användare) och delta i enkäter när det först har kommit en inbjudan. Enkäterna genomförs av UR eller av tredje part-leverantörer. UR lämnar ersättning för deltagandet i enkäter under vissa förutsättningar (ersättning).De följande dataskyddsbestämmelserna kompletterar våra deltagandevillkor och beskriver insamlingen, bearbetningen och användningen av personspecifika uppgifter eller andra data som panelmedlemmarna ställer till förfogande för UR.Genom registreringen hos testraum.de och användning av webbplatsen samtycker medlemmarna till deltagandevillkoren och dataskyddsbestämmelserna. Alla servrar som UR sparar personspecifika uppgifter på är placerade i Tyskland och servas av ett tyskt IT-serviceföretag. UR följer den tyska dataskyddslagen, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), när den insamlade datan hanteras och uppfyller på detta sätt dataskyddsdirektivet (direktiv 95/46/EG).DatasäkerhetUR vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda den insamlade informationen mot förlust, missbruk och förändringar av datan. Trots kontroller och säkerhetsåtgärder innebär överföring av data på Internet alltid en viss risk. Spara ditt lösenord noga och dela det inte med någon så att dina data är skyddade.Registrering, användning och bearbetning av data personspecifika dataVid registreringen på webbplatsen samlas personspecifika uppgifter (fullständigt namn, e-postadress, adress, födelsedata, postnummer, kön, civilstånd och utbildningsnivå) in och sparas. Andra personspecifika uppgifter, som kompletterar din profil, kan lämnas frivilligt. Enkäter kan även innebära att känsliga uppgifter efterfrågas (som hälsotillstånd, politiska uppfattningar, fackföreningstillhörighet, sexuell läggning och sexliv, etniskt ursprung). Den nyss beskrivna datan samlas enbart in för marknads- och opinionsundersökningsändamål och används bara till detta. Den insamlade informationen används för att bygga upp en databas med personer som vill fylla i enkäter och delta i marknadsundersökningsprojekt. Med hjälp av de insamlade uppgifterna ska inbjudningar till enkäter i möjligaste mån skickas till rätt personer, så att medlemmarna inte bjuds in i onödan alltför ofta.Data som samlas in under en enkät utvärderar UR enbart i aggregerad form så att det inte går att dra slutsatser om enskilda personer.Untiedt Research GmbH / Glaxes.com kan dela dina personuppgifter och/eller sociala/demografiska uppgifter inklusive och utan begränsning till ett unikt identifieringsnummer (unique identification number, ”UID”), postnummer, kön, civilstånd, utbildning, etnicitet/ras (om tillåtet enligt lag), anställningsrelaterade uppgifter och icke personidentifierande uppgifter om hushållsmedlemmar, användning och ägande av konsumentprodukt och -tjänst (t.ex. datorer, bilar, mobilenheter, videospel osv), husägande, husdjursägande, anställningsuppgifter (t.ex. befattning, roll, resor, bransch osv.) och social status till tredje parts insamlings- och/eller marknadsundersökningsföretag (vardera ett ”tredje parts MR-företag” och gemensamt de ”tredje parts MR-företagen”) för följande syften:1. Identifiering av kundundersökningsmöjligheter som du kan vara berättigad till genom tredje parts MR-företag; och

2. Utlämnande av sådana dataelement till kunder till tredje parts MR-företag för målgruppsmätningstjänster; och

3. Tillägg av sådana dataelement till genomförda kundundersökningar och leverans av tillagda undersökningsdata till kunder till tredje parts MR-företag för analys- eller undersökningssyften; och

4. Annan användning som anges i deras sekretesspolicy.

Om du är berättigad till en kundundersökningsmöjlighet som erbjuds genom ett tredje parts MR-företag, tillhandahåller detta företag ditt unika identifieringsnummer och en undersökningslänk till oss och vi inbjuder dig att delta i kundundersökningen genom via e-post. Vi delar inte ditt namn, e-postadress eller telefonnummer med tredje parts MR-företag. I anslutning till delning av dina uppgifter med ett tredje parts MR-företag kommer dina uppgifter att överföras till och lagras i ett annat land än ditt hemland, inklusive och utan begränsning till USA och genom att godkänna denna sekretesspolicy godkänner du behandlingen och exporten av dina uppgifter efter vad som anges i detta avsnitt. Om du har frågor om denna delning av uppgifter kan du kontakta l.ronnenberg@untiedt.de eller avstå genom www.glaxes.com/se/login.html. Om du avstår har vi ansvar för att informera det tredje parts MR-företaget. Notera att Untiedt Research GmbH / Glaxes.com är ensam ansvarig för hantering av alla förfrågningar om att avstå. Ditt deltagande i sådana undersökningsmöjligheter gör inte att du är berättigad till några förmåner som erbjuds av, eller medlemskap i, tredje parts MR-företagen.Andra registrerade uppgifterUR samlar in Paypal-adressen eller bankuppgifter för betalningen, beroende på vilket alternativ panelmedlemmen väljer på webbplatsen. De här uppgifterna används enbart för att förmedla den utlovade ersättningen. I samband med detta förbehåller sig UR rätten att förmedla e-postadresser till Paypal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg eller Paypal-dotterbolag eller externa serviceleverantörer, uteslutande för att säkerställa den utlovade ersättningen. Angivna bankuppgifter överlämnas aldrig till tredje part och de sparas inte heller permanent så därför måste de anges på nytt vid varje beställning.Automatiskt registrerade uppgifterNär ett frågeformulär hämtas eller en webbplats öppnas registrerar UR automatiskt IP-adressen, webbläsartypen och operativsystemet för att identifiera och åtgärda tekniska problem vid användningen av vår webbplats eller när enkäter besvaras. UR har möjlighet att få åtkomst till medlemskontonas innehåll. Detta används bara för att besvara frågor från medlemmar och lösa tekniska problem. Kontakta oss gärna via kontaktformuläret om du har frågor om den ovan beskrivna användningen och bearbetningen av data, eller om du har allmänna frågor som gäller vår dataskyddsbestämmelse.Användning av Google AnalyticsDen här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som denna cookie genererar om hur du använder webbplatsen förmedlas i regel till en server som Google har i USA och sparas där. Om IP-anonymiseringen aktiveras på denna webbplats kortas först din IP-adress av Google inom medlemsstaterna inom Europeiska unionen och i andra länder som ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är bara i undantagsfall som hela IP- adressen förmedlas till en server som Google har i USA och kortas där. På uppdrag av operatören som har hand om denna webbplats kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen och sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteter och andra tjänster som är förbundna med webbplats- och internetanvändningen gentemot webbplatsoperatören. IP-adressen som förmedlats från din dator inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data av Google. Du kan förhindra användningen av cookies genom att göra en viss inställning i ditt webbläsarprogram. Observera dock att om du gör detta kommer du kanske inte att kunna utnyttja alla funktioner på den här webbplatsen i full omfattning. Du kan också förhindra att Google får tillgång till informationen som skapas av cookies och som har med din användning av webbplatsen att göra (inkl. din IP- adress) genom att ladda ner och installera insticksprogrammet (browser-Plug-in) i webbläsaren. Insticksprogrammet finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Om du vill förhindra Google Analytics registrering klickar du på följande länk. Då lagras en Opt-Out-cookie som förhindrar att dina data registreras när den här webbplatsen besöks. Avaktivera Google Analytics Du hittar mer information om användningsvillkoren och om dataskydd på http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på https://www.google.de/intl/de/policies/. På den här webbplatsen har Google Analytics utökats med koden "anonymizeIp" som säkerställer en anonymiserad registrering av IP-adresser. Med hjälp av Google Analytics använder vi datan från Double-Click-cookien och Adwords för statistiska ändamål. Om du inte önskar detta avaktiverar du det över funktionen visningspreferenser (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).Användning av cookiesHär följer en lista med cookies som sparas under besöket på vår webbsida. Du kan avböja lagringen av cookies genom inställningar i din webbläsare, men då kan du inte heller använda vår webbplats i full omfattning.

Use – Name of Cookie Session Cookie keyingress_p

Google Analytic: _ga, _gat, _atuvc, _atuvs

Reference to cookies cookieconsent_dismissedVärvning av panelmedlemmarMedlemmar hos testraum.de har möjlighet att rekommendera servicen hos UR till vänner och bekanta. Det frågas då efter personens e-postadress så att ett engångsmeddelande kan skickas per e-post där personen bjuds in till att registrera sig hos testraum.de. Den här e-posten skickar UR på uppdrag av den värvande personen. De sparade e-postadresserna används inte till något annat ändamål och kan när som helst raderas vid förfrågan.Åtkomst till medlemskontoAll information som panelmedlemmen ställer till förfogande för UR kan ses och uppdateras i panelkontot. Medlemmen kan också ställa frågor till UR om all tillgänglig information. Det går också att avsluta medlemskapet när som helst i det egna kontot.Avsluta medlemskapetNär man inte vill ha fler e-postmeddelanden och vill avsluta medlemskapet hos oss så kan detta göras via avanmälningsfunktionen i medlemskontot. Man kan även använda sig av en avanmälningslänk som finns i den inbjudan man fick per e-post. När medlemskapet avslutats sparas uppgifterna i systemet under fyra veckor till, för att sedan tas bort slutgiltigt från detta. Om medlemskapet avslutas på andra sätt kan detta ge fördröjningar på upp till fyra veckor.

Ändringar i dataskyddsbestämmelsernaUR förbehåller sig rätten att uppdatera dataskyddsbestämmelserna om detta skulle vara aktuellt. Den ändrade versionen publiceras på den här webbplatsen. Du informeras per E-post om större ändringar i användningen av datan.